Dokumenty k soutěžím

Sekce obsahuje hráčské pokyny a informace, které hráči a kluby potřebují pro účast týmů v soutěžích Českého svazu curlingu. Pravidla, herní řády, postup pro přihlašování, návod k informačnímu systému a další klíčové informace jsou přehledně seskupeny podle významových kategorií.


Přihlašování do soutěží

Přihlašování do soutěží probíhá přes IS ČSC a řídí se závaznými pokyny.

Závazné pokyny pro přihlášení do soutěže

Závazné pokyny VŠECHNY soutěže ČSC 24/25
Příloha k závazným pokynům 24/25

Formuláře

Hostování a přestup

Formulář – hostování – kluby vkládají jako přílohu k žádosti provedené přes IS ČSC
Formulář – přestup – kluby vkládají jako přílohu k žádosti provedené přes IS ČSC

Lékařské prohlídky

Pravidla schvalování lékařských prohlídek
Lékařská prohlídka – formulář – odevzdává se na sekretariát ČSC.

 


Řády a pravidla

Soutěže ČSC jsou hrány podle platných pravidel WCF s bližší specifikací interních řádů ČSC.

Pravidla WCF

Pravidla curlingu WCF
Pravidlo no tick

Ostatní

Olympijská kvalifikace ČSC pro ZOH 2026 v Itálii
Doporučení pro použití extenderu (aktuálně pouze 1. liga a divize)
Pravidla pro předkládání registračních průkazů
Povolené houby k jednotlivým soutěžím

 

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024