Kodex chování Českého svazu curlingu

Kodex chování popisuje, jak se má chovat každý hráč, trenér, činovník a všichni, kteří vystupují pod záštitou Českého svazu curlingu (ČSC): 

  1. Jedná vždy s ohledem na Duch curlingu. 
  2. Respektuje jedinečnost každého sportovce nehledě na jeho původ, barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické smýšlení, ekonomickou situaci atd. 
  3. Vyvaruje se negativních vyjádření, urážek, šíření pomluv a nepodložených obvinění vůči svým spoluhráčů, svěřencům, klubu, ČSC i dalším lidem, se kterými přijde v rámci curlingu do styku. 
  4. Zdržuje se veřejné kritiky svých spoluhráčů, trenérů, klubových i svazových organizací a činovníků. 
  5. Svým chováním nepoškozuje a nediskredituje svůj tým, klub ani ČSC. 
  6. Vyvaruje se chování neslučujícího se s etickou normou chování. 
  7. Odpovědně a včas plní své povinnosti vůči klubu a ČSC.  
  8. Zachovává ke svým soupeřům a spolupracovníkům respekt za jakýchkoliv okolností. 
  9. Na ledě i mimo něj vždy jedná čestně a podle svého nejlepšího vědomí. 
  10. Dodržuje a nesnaží se vědomě obcházet platná pravidla, řády, nařízení a doporučení. 

Partneři českého curlingu

Zlato z Prague Trophy putuje do Číny, nejlepšími Čechy byli Paulovi

12. 4. 2024

Paulovy čeká poslední turnaj před mistrovstvím světa, zahrají si Prague Trophy

4. 4. 2024

Junioři a žáci mají za sebou první část MČR

27. 3. 2024