Kodex chování Českého svazu curlingu

Kodex chování popisuje, jak se má chovat každý hráč, trenér, činovník a všichni, kteří vystupují pod záštitou Českého svazu curlingu (ČSC): 

  1. Jedná vždy s ohledem na Duch curlingu. 
  2. Respektuje jedinečnost každého sportovce nehledě na jeho původ, barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické smýšlení, ekonomickou situaci atd. 
  3. Vyvaruje se negativních vyjádření, urážek, šíření pomluv a nepodložených obvinění vůči svým spoluhráčů, svěřencům, klubu, ČSC i dalším lidem, se kterými přijde v rámci curlingu do styku. 
  4. Zdržuje se veřejné kritiky svých spoluhráčů, trenérů, klubových i svazových organizací a činovníků. 
  5. Svým chováním nepoškozuje a nediskredituje svůj tým, klub ani ČSC. 
  6. Vyvaruje se chování neslučujícího se s etickou normou chování. 
  7. Odpovědně a včas plní své povinnosti vůči klubu a ČSC.  
  8. Zachovává ke svým soupeřům a spolupracovníkům respekt za jakýchkoliv okolností. 
  9. Na ledě i mimo něj vždy jedná čestně a podle svého nejlepšího vědomí. 
  10. Dodržuje a nesnaží se vědomě obcházet platná pravidla, řády, nařízení a doporučení. 

Partneři českého curlingu

Curlingový kemp Třesk otevírá přihlašování 10. června

24. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024

Na MS seniorů skončili muži ve čtvrtfinále, ženám se bohužel postoupit nepodařilo

5. 5. 2024