Duch Curlingu

Duch curlingu je v tomto sportu běžně používaný pojem. Poukazuje na respekt, kteří curleři projevují nejen vůči ostatním, ale i ke sportu samotnému.

Curling je hra dovedností a tradic. Je zážitkem sledovat úspěšně zahraný kámen a je potěšením pozorovat starobylé tradice curlingu promítající se do smyslu a náboje současné hry. Curleři hrají pro vítězství, ale nikdy proto, aby pokořili soupeře. Curleři raději přijmou porážku, než aby vyhráli nečestně.

Opravdový curler se nikdy nepokouší odvést pozornost soupeře nebo mu jinak znemožnit, aby hrál nejlépe jak umí. Curler nikdy vědomě neporuší pravidla hry nebo tradice curlingu. Jestliže se toho ale přesto neúmyslně dopustí, je první, kdo chybu přizná.

Přesto, že podstatou curlingu je porovnávání herních dovedností soupeřů, smysl curlingu vyžaduje sportovní chování, úctu k ostatním a hru podle zásad fair play.

Smysl curlingu nechť ovlivňuje výklad a použití pravidel curlingu a také chování curlerů na ledě i mimo něj.

Partneři českého curlingu

Zlato z Prague Trophy putuje do Číny, nejlepšími Čechy byli Paulovi

12. 4. 2024

Paulovy čeká poslední turnaj před mistrovstvím světa, zahrají si Prague Trophy

4. 4. 2024

Junioři a žáci mají za sebou první část MČR

27. 3. 2024