Duch Curlingu

Duch curlingu je v tomto sportu běžně používaný pojem. Poukazuje na respekt, kteří curleři projevují nejen vůči ostatním, ale i ke sportu samotnému.

Curling je hra dovedností a tradic. Je zážitkem sledovat úspěšně zahraný kámen a je potěšením pozorovat starobylé tradice curlingu promítající se do smyslu a náboje současné hry. Curleři hrají pro vítězství, ale nikdy proto, aby pokořili soupeře. Curleři raději přijmou porážku, než aby vyhráli nečestně.

Opravdový curler se nikdy nepokouší odvést pozornost soupeře nebo mu jinak znemožnit, aby hrál nejlépe jak umí. Curler nikdy vědomě neporuší pravidla hry nebo tradice curlingu. Jestliže se toho ale přesto neúmyslně dopustí, je první, kdo chybu přizná.

Přesto, že podstatou curlingu je porovnávání herních dovedností soupeřů, smysl curlingu vyžaduje sportovní chování, úctu k ostatním a hru podle zásad fair play.

Smysl curlingu nechť ovlivňuje výklad a použití pravidel curlingu a také chování curlerů na ledě i mimo něj.

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024