Dokumenty k soutěžím

Sekce obsahuje hráčské pokyny a informace, které hráči a kluby potřebují pro účast týmů v soutěžích Českého svazu curlingu. Pravidla, herní řády, postup pro přihlašování, návod k informačnímu systému a další klíčové informace jsou přehledně seskupeny podle významových kategorií.


Přihlašování do soutěží

Přihlašování do soutěží probíhá přes IS ČSC a řídí se závaznými pokyny.

Závazné pokyny pro přihlášení do soutěže

Závazné pokyny pro všechny soutěže ČSC
Příloha k Závazným pokynům

Formuláře

Hostování a přestup

Hostování – formulář – kluby vkládají jako přílohu k žádosti provedené přes IS ČSC
Přestup – formulář – kluby vkládají jako přílohu k žádosti provedené přes IS ČSC

Lékařské prohlídky

Pravidla schvalování lékařských prohlídek
Lékařská prohlídka – formulář – odevzdává se na sekretariát ČSC.

 


Řády a pravidla

Soutěže ČSC jsou hrány podle platných pravidel WCF s bližší specifikací interních řádů ČSC.

Pravidla WCF

Pravidla curlingu WCF
Pravidlo no tick

Ostatní

Olympijská kvalifikace ČSC pro ZOH 2026 v Itálii
Doporučení pro použití extenderu (aktuálně pouze 1. liga a divize)
Pravidla pro předkládání registračních průkazů
Povolené houby k jednotlivým soutěžím

 

Partneři českého curlingu

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024

Na MS seniorů skončili muži ve čtvrtfinále, ženám se bohužel postoupit nepodařilo

5. 5. 2024

„Výsledek na MS je pro nás zklamáním,“ říká Zuzka Paulová

4. 5. 2024