Rozhodčí

Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Návod pro rozhodčí

 

Každý zápas má přiřazen minimálně jednoho rozhodčího (většinou oba – hlavního i pomocného), kterým se pak utkání zobrazí v jejich rozhraní IS. Rozhodčí mají tedy přístup do editace pouze zápasů, které jim přiřadil šéf Komise rozhodčích.

Někteří uživatelé mají více rolí, proto se musí vpravo nahoře přepnout do role rozhodčí:

tym01

 

 

Rozhraní:10

Zápasy

Všechny zápasy v IS, nahoře lze filtrovat podle sezón, soutěží a jejich částí.

Zde může také rozhodčí přiřadit týmy do předchystaných zápasů (typickým příkladem jsou zápasy playoff, které SK založí, ale až rozhodčí podle výsledků nastaví konkrétní týmy). Je to přes Zápasy / ikonka tužky u daného zápasu / určení položek Domácí a Hosté.

El. zápis

Prostor pro vložení výsledků utkání. Je třeba nahoře nastavit datum, automaticky se zobrazují dnešní zápasy, které jsou rozhodčímu přiřazeny. Při kliknutí na tlačítko El. zápis se zobrazí dané utkání. Přes tlačítko Zápis (PDF) se vygeneruje pdf s papírovým zápisem s informacemi o utkání (soupisky, LSD, skóre, jména rozhodčích, datum, dráha).

Soutěže

Zde mohou rozhodčí přiřazovat týmy do dalších částí soutěží, například do playoff.

Můj profil

Osobní údaje daného rozhodčího


Výběr zápasu k editaci

Stačí kliknout na záložku El. zápis, nastavit datum (automaticky se zobrazuje dnešní) a u libovolného utkání kliknout vpravo na tlačítko El. zápis. 11

Tím se zobrazí dané utkání a v záhlaví i další zápasy v dané rundě (viz modře nahoře – kromě týmů se zobrazuje i číslo dráhy)

12

Příprava

Potvrzení konkrétních rozhodčích a časoměřičů na daný zápas. Po vyplnění osob uložte změny.

políčko Zpětné zadání slouží k zpětné opravě chybného zápisu. Běžně nechte nezaškrtnuté.

políčko Soupisky z papírového zápisu slouží k povolení úpravy soupisky rozhodčím, který dostal zápasovou soupisku na papírovém formuláři. Viz dál. Běžně nechte nezaškrtnuté.

 

Soupisky

Týmy mohou vytvořit zápasovou soupisku online (nejpozději 15 minut před plánovaným prvním tréninkem) nebo vyplnit klasicky u rozhodčích na papírovém formuláři. Z papíru to do IS vloží rozhodčí (na to není časový limit, ale bez soupisek není možné vkládat další informace o utkání.

varianta 1 – týmy si samy online nastaví zápasovou soupisku a LSD

Nastaví tým (role týmový správce nebo zástupce týmu). Rozhodčí nemusí nic dělat, soupiska se objeví automaticky v záložce Soupisky.

varianta 2 – týmy odevzdají rozhodčím soupisku na papírovém formuláři

  • Dřív než 15 minut před prvním tréninkem – rozhraní je otevřené a přístupné
  • Později než 15 minut před prvním tréninkem – rozhraní se uzavřelo, ale rozhodčí si to mohou změnit – je třeba se vrátit do Přípravy a zaškrtnout Soupisky z papírového zápisu a kliknout na Uložit změny. Když pak rozhodčí přejde do soupisek, tak již budou pole přístupná.

Lze použít šedá tlačítka Načíst z předchozího zápasu nebo Načíst jmennou soupisku

V nabídce jsou hráči z jmenné soupisky – je třeba je vložit do řádků základní sestava, náhradník. Je také možné nastavit trenéra a vedoucího týmu. Do každého pole stačí kliknout a napsat pár písmen – systém začne okamžitě hledat hráče:

13

 

Po přidání hráčů je třeba nastavit jejich pořadí odhozu (první sloupec „P“) a určit funkce skip a viceskip (sloupec „F“).

LSD je nyní rozděleno do dvou sloupců: LSD označuje pouze, jestli hráč odhazuje nebo neodhazuje. V dalším sloupci LSD je třeba nastavit rotaci.

soup

 

V případě, že tým zápasovou soupisku nenastaví, ani ji nedodá na papírovém formuláři rozhodčím, automaticky se 15 minut před prvním tréninkem týmům uzamkne možnost editace a do zápasové soupisky se nakopíruje ta jmenná (=sezónní), podle které musí tým nastoupit. LSD nebudou mít nastavené hráče (což v některých soutěžích nevadí, v jiných se daný hod považuje za chybný a rozhodčí musí ručně vložit hodnotu 185,4 cm).

Poznámka: pokud tým nebo rozhodčí nezasáhnou, tak se vždy automaticky vkládá jmenná (= sezónní) soupiska. Ne soupiska z předchozího utkání!

 

Pokud dojde ke střídání, je na to tlačítko dole v Soupiskách. Označí se end a vytvoří se nová sestava. Přece jen se může změnit, pořadí (sloupec „P“) funkce S / VS (sloupec „F“). Hráč, který odchází, se přesune přes poslední sloupec role („R“) mezi náhradníky, tamtéž se změní, že nový hráč bude nyní patřit do základní sestavy.

 

LSD

Po dokončení přípravy (záložka Příprava) je možné přidat LSD. Vkládají se jednotlivé hodnoty. Počet LSD je již předdefinován v nastavení soutěže. Je možné využít tlačítko 185,4 pro rychlejší vkládání této hodnoty. Následně je možné zahájit zápas.

 

Endy

Endy se mohou vkládat rovnou do tabulky nebo do řádků pod ní:

15

Systém automaticky přednastavuje tým s výhodou dle LSD, ale rozhodčí to mohou v případě potřeby změnit. V dalších endech to funguje automaticky. V rámci nastavení soutěže funguje i to, jestli nulový end vede ke ztrátě výhody nebo ne.

Rozhodčí musí v jednotlivých endech v IS uvádět time outy a případně power play, což se pak veřejně zobrazuje. Proto je v případě time outu nebo power play vhodné tuto věc zaškrtnout a následně kliknout na Uložit. Tím se daná informace již zobrazí veřejně, ale neukončí se tím end. Po vyplnění výsledku je možné end ukončit a přidat další. Pokud se time out nebo power play nenastavuje, není třeba klikat na Uložit, ale stačí rovnou Ukončit end a přidat další.

Zbývající čas je pro soutěže s časomírou, jindy není třeba řešit.

 

Ukončení zápasu

Zápas je možné kdykoliv ukončit vpravo dole přes červené tlačítko. Objeví se dotaz, jestli opravdu chcete ukončit. Pozor – není jednoduché se vrátit zpět do editace, proto je vhodné si tento krok rozmyslet!

Následně se objeví Shrnutí výsledků, kde jsou vidět jednotlivé hody LSD a výsledky endů.

Je třeba, aby rozhodčí vyplnil Stav konce – tedy to, proč zápas skončil:

16

Pod tímto oknem je i pole Poznámka, která se veřejně (!) zobrazí u výsledků. Pravděpodobně to bude často prázdné, lze vložit nějaké upřesnění. Například, že tým měl zpoždění a nenastoupil apod.

Následně lze souhrn uložit bez potvrzení týmů, které to vyřeší přes své mobily a tím rozhodčí nebudou zdržovat.

Je možné, aby to oba týmy (zároveň) potvrdily ve výše zmíněném okně Souhrn, kam vloží svá týmová hesla. Nebo to udělají ve svých mobilech. Stačí, aby si týmoví správcové nebo zástupci týmu otevřeli své rozhraní a tam u daného utkání naleznou možnost vložit týmové heslo (ti samí uživatelé si to heslo můžou vytvořit). Týmy to mohou udělat i zpětně, není časový limit na potvrzení.

 

Kontumace (DNS): v případě, že tým nenastoupí platí, že druhý tým může odhodit své LSD. Rozhodčí tedy postupují jako u jiného utkání a následně v prvním endu nastaví skóre 1:0 ve prospěch nekontumovaného a ukončí zápas. Tím je zápas okamžitě zařazen do tabulky. Nevadí pokud rozhodčí zápas ukončí bez zmíněného skóre 1:0, zástupce Komise rozhodčích může pak výsledek upravit tak, aby to sedělo.

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024