Kluby

Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

Návod pro kluby

Aktuality:

 • je třeba aby kluby doplnily maily vybraných hráčů, kterým budou zaslány přihlašovací údaje pro přístup do IS
 • kluby následně vytvoří týmové přihlášky a v rámci nich každému týmu nastaví týmového správce
 • týmovým správcem může být libovolný curler, který již má přístup do IS (viz první bod). Týmový správce může upravovat zápasové soupisky. Dá se očekávat, že týmovým správcem bude některý z hráčů daného týmu. U žáků to ale bude spíš jejich trenér
 • přestupy a hostování se zatím realizují podle platného Registračního řádu, ale návaznosti na lednové rozhodnutí VV záměrem provést VŠE pouze přes IS.

 

Klub může mít neomezený počet správců. Kluboví správci mají dvě úrovně přístupu do IS:

 • Hlavní klubový správce. Tento uživatel řeší registraci nových hráčů, přestupy, prodloužení registrace, generování variabilních symbolů k platbě i přihlašování týmů do soutěží. Tento typ uživatele tedy řeší členskou základnu a vztahy s ostatními (hostování, přestup, finance)
 • Existuje i pomocný klubový správce, který může pouze přihlašovat týmy do soutěží a nezasahuje do hostování ani přestupů. Smyslem tohoto typu uživatele je ulehčit práci hlavním správcům, aby nemuseli vytvářet úplně všechny týmy. Například je v klubu někdo, kdo má na starosti juniory, tak může mít tento typ přístupu a díky němu přihlásí juniorské týmy do soutěže. Obdobně je možné tato práva udělit aktivnímu členovi, který pak přihlásí některé týmy do MD, mixů i do poháru a tím ušetří práci svému hlavnímu klubovému správci. Tento uživatel tedy může řešit spíš „vnitroklubové“ úkoly – tedy zakládat týmy. Tato role také může zakládat platby a lze tedy využít pro osobu, která je správcem klubové pokladny (může si vygenerovat variabilní symbol pomocí kterých zaplatí různé úkony).

Rozhraní:

rozhrani

(výše uvedený obrázek pochází z rozhraní hlavního správce, pomocný správce vidí pouze tlačítka O klubu, Týmy a Platby)

 

O klubu

 • Identifikační údaje. Jedná se o přehled informací, které eviduje ČSC. V případě změny údajů kontaktujte sekretáře.

Týmy

 • Přehled seznam týmů, jejichž týmové přihlášky již byl podány. Zde je možné (a nutné) potvrdit jmenné soupisky.
 • Přihlášky – týmové přihlášky v různé fázi tvorby (rozpracované, odeslané ke schválení, zamítnuté, schválené).

Členové

 • Vázané členství – Seznam členů klubu. Lze je exportovat do excelu
  • Aktivní členové mají platnou registraci. Neaktivní jsou bývalí hráči bez aktuálně platné registrace (lze využít, pokud se někdo vrátí ke curlingu po přestávce – aby se pak nezakládal nový hráč se stejnými osobními údaji)
  • Vázaný člen je registrovaný hráč, který je členem daného klubu. Opakem je volné členství, tedy individuální hráč bez klubu. V klubovém rozhraní se volný člen může objevit jen jako součást minulosti daného hráče (pokud byl někdo individuální a nyní je členem klubu). Poznámka: Použití označení vázaný / volný hráč je záměrně. Využití termínu registrovaný hráč by mohlo být matoucí, jelikož v IS a Registračním řádu nesplňují tyto osoby identické podmínky.
 • Žádosti o v. členství – žádost o vytvoření nového člena klubu. Lze vytvořit nového hráče, zobrazit žádosti v různém stavu odeslání (vytvořené, odeslané ke schválení, zamítnuté, schválené)
 • Prodloužení v. členství
  • Jedná se o prodloužení registrace hráčů na další sezónu. Délku sezóny v IS nastavuje soutěžní komise nebo sekretář.
  • Je možné prodloužit jednoho hráče nebo větší počet (klidně i všechny najednou)

Licence

 • Možnost zobrazit, kteří členové klubu mají trenérské nebo rozhodcovské licence + možnost exportu do excelu. Není možné údaje editovat, vznik těchto licencí probíhá mimo klub.

Přestupy, hostování

 • Přestupy – přestup hráče do jiného klubu, více zde.
 • Hostování – hostování hráčů z / do klubů pro konkrétní soutěž (v případě, že to pravidla soutěže vyžadují). Více zde.

Platby

 • Evidence plateb, místo pro vytvoření variabilního symbolu pro novou platbu. Nově platí, že se budou platby automaticky párovat s jednotlivými úkony (startovné, prodloužení registrace, poplatek za hostování atd.). Pro párování je důležité uvést správný variabilní symbol jako součást platebního převodu. V případě chyby (nebude sedět VS a částka), je třeba situaci řešit se sekretářem.
 • Záleží na praxi v konkrétním klubu, je možné sloučit různé platby do jedné (s jedním VS) nebo platit jednotlivé úkony zvlášť. Napřed je nutné v systému provést jednotlivé kroky (přihlásit tým do soutěže, požádat o hostování), ty se pak automaticky objeví v rozhraní pro generování VS. Nově je párovacím klíčem pouze variabilní symbol, nezáleží na tom, ze kterého účtu se bude platit.
 • Konkrétní částky jsou již nastaveny v IS (startovné soutěží nastavuje SK nebo sekretář. Poplatky za hostování nebo přestupy apod. nastavuje sekretář)

Uživatelé (pouze hlavní klubový správce)

 • Seznam členů klubu s uvedením jejich rolí v IS. Zde je možné přidávat hráčům roli pomocného klubového správce nebo roli zástupce týmu.

 


Níže naleznete návody k jednotlivým úkonům:


 

Přihlášení týmu do soutěže / podání týmové přihlášky

Záložka Týmy / Nová přihláška

tymova

 • Soutěž – je třeba vybrat soutěž, do které se tým hlásí (soutěžní komise napřed musí soutěž v IS vytvořit).
 • Týmový správce – vyberte osobu ze seznamu svých hráčů. Týmový správce bude mít přístup do nastavení jmenné / zápasové soupisky.
 • Poznámka – volitelné pole, které se zobrazí sekretáři a soutěžní komisi.
 • Uložit změny – přihláška se uloží, ale neodešle a objeví se v přehledu jako rozpracovaná.
 • Odeslat – týmová přihláška se odešle.

 

Po odeslání se hlavním správcům v záložce Platby objeví možnost vygenerovat variabilní symbol pro platbu

Týmovou přihlášku musí schválit sekretář/SK.


Platba

Pro každou platbu (jednoho i více úkonů najednou) lze v IS vygenerovat variabilní symbol. S použitím tohoto symbolu se platba automaticky spáruje mezi bankovnictvím ČSC a IS. Je možné použít libovolný účet, ze kterého platba proběhne – klíčové je použití variabilního symbolu.

Pokud to nezakazují některé předpisy, tak je možné platit i hotově sekretáři ČSC. Avšak i v takovém případě je však třeba vytvořit platbu v IS. Po hotovostním předání sekretář v IS potvrdí, že tyto prostředky převzal.

Jednotlivé kroky je třeba napřed v IS provést, aby se objevily v nabídce (= je třeba napřed registrovat nového hráče nebo odeslat týmovou přihlášku apod.).

 

Záložka Platby / vlevo nahoře zelené tlačítko Nová platba

Je třeba vybrat platební úkony v jednotlivých řádcích, které se budou platit najednou přes jeden variabilní symbol. Symbol se vygeneruje dole přes modré tlačítko Vytvořit.

 

V detailu platby je možné zobrazit údaje o platbě + rozepsané jednotlivé položky, které se mají platit (např. za které hráče se platí registrace a za které týmy startovné)

Pomocí tohoto variabilního symbolu je možné zaplatit úkon(y) z libovolného účtu.


Registrace nového hráče

Záložka Členové / Žádosti o v. členství / vyplnit všechny požadované položky / u fotografie je možné vybrat část fotky (není třeba ji ořezávat mimo systém)

Tato žádost je rozpracovaná (v detailu se objeví oranžové varování u jména hráče, v seznamu žádostí se řadí mezi vytvořené žádosti. Tuto žádost je možné ještě upravovat (modrá ikonka tužky v seznamu žádostí, tlačítko vpravo dole v detailu hráče. Finální žádost lze odeslat přes zelené tlačítko Odeslat ke schválení. Tím se odešle sekretáři.

V případě neschválení sekretářem se žádost vrátí zpět a objeví se mezi Zamítnutými žádostmi. Sekretář může doplnit textové zdůvodnění. Tato žádost lze upravit a znova odeslat.

Schválené žádosti je třeba potvrdit i podpisem. V detailu hráče je možné vygenerovat formulář, který se naskenovaný vloží zpět a papírově se dá sekretáři.

Žádost je také třeba zaplatit. Viz Platby


Prodloužení registrace hráče

Záložka Členové / tlačítko Prodloužení v. členství

Hráči s registrací v končící sezóně jsou v tabulce s modrým záhlavím Aktivní vázaní členové. Ostatní jsou v tabulce Neaktivní vázaní členové.

Ve spodní části tohoto okna naleznete již podané žádosti o prodloužení (které čekají na schválení, zamítnuté, schválené)

 

Výběr jednotlivců:

Je třeba najít konkrétního hráče a u něj vpravo v řádku kliknout na  prodl tlac

Při hledání hráče stačí do záhlaví sloupce napsat pár písmen jména, pomocí čehož se dá vyhledávat.

Po kliknutí na tlačítko +Prodloužení se objeví informaci o hráči. Část je možné upravit. Žádost je třeba odeslat přes modré tlačítko dole.

 

Hromadný výběr:

Stačí zaškrtnout čtvercové pole na začátku řádku hráčů, které chcete prodloužit. Pokud chcete vybrat všechny hráče najednou, klikněte na čtverec nahoře (v obrázku označený červeným kroužkem). Když chcete vybrané hráče prodloužit, následně klikněte nahoře na zelené tlačítko Hromadné prodloužení:

prodl hrom

 

Bez ohledu na způsob výběru tímto vzniknou žádosti o prodloužení, které se zobrazí mezi Žádostmi odeslanými ke schválení a objeví se mezi Platbami klubu. Je třeba, aby klub zaplatil poplatek. Viz Platby

Prodloužení následně již neschvaluje žádný uživatel. Prodloužení je automaticky schváleno, jakmile se spáruje platba na svazovém účtu.

 


Potvrzení jmenných (sezónních, turnajových) soupisek

Týmový správce vytvoří soupisku pro danou soutěž. V návaznosti na jednotlivé vazby mezi týmy, kluby a ČSC je třeba, aby soupisku potvrdil i samotný klub.

Záložka Týmy / Přehled / v daném řádku klikněte na Soupiska / objeví se soupiska – klikněte na Potvrdit jmennou soupisku

klub potvrdit


Nastavení rolí uživatelů

(pouze hlavní týmový správce. Obdobný postup se týká i týmových správců přes záložku Uživatelé)

Záložka uživatelé. V seznamu je třeba najít danou osobu (stačí napsat pár písmen do záhlaví tabulky a IS začne filtrovat). Na konci řádku je tlačítko editace:

5

V následujícím okně je třeba vyplnit řádek Role:

6

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024