Hostování | IS ČSC

Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Hostování obecně

Žádost o hostování lze zahájit jménem klubu nebo týmu:

  • Týmový správce si přidá hráče z jiného klubu na sezónní soupisku 
  • Hlavní klubový správce vytvoří hostování a vybere soutěž, které se hostování týká

 

V obou případech je následný postup stejný:

Po schválení mateřským klubem hráče a po připsání platby na svazový účet je hostování platné.

(Aktuálně si pomocný klubový správce sice zobrazí žádosti o hostování, ale nemůže je schválit. Platby však můžou generovat hlavní i pomocní kluboví správcové).

(V rámci sezóny 2022/23 je nezbytné dodat sken podepsané žádosti. V budoucnu se chystá vyšší míra digitalizace v návaznosti na vyšší počet hráčů, kteří budou mít svůj přístup do IS pro potvrzení své vůle)

 

Založení hostování / podání žádosti o hostování

Jako týmový správce

Nastavení sezónní soupisky: (role týmového správce): Soutěže / vpravo Sezónní soupiska (viz zde)

Po napsání pár písmen začne systém hledat – curleři jsou rozlišeni jako Hráči klubu a Cizí hráči = přidáním cizích se založí hostování

tym05

 

Jako hlavní klubový správce

Klubový správce založí hostování přes Přestupy, hostování / Hostování / nahoře modré tlačítko „+Nové Hostování“ / vyberte hráče – vpravo v daném řádku tlačítko Vybrat

 

 

Potvrzení žádosti jménem klubu

Klubový správce vloží k žádosti naskenovaný dokument žádosti přes Přestupy, hostování / Hostování / v Detailu doplní údaje – dokument se vkládá na konci:

hostovani dokument

Hlavní nebo pomocný klubový správce vygeneruje variabilní symbol (viz Platby)

 

Partneři českého curlingu

Curlingový kemp Třesk otevírá přihlašování 10. června

24. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024

Na MS seniorů skončili muži ve čtvrtfinále, ženám se bohužel postoupit nepodařilo

5. 5. 2024