Aktualizace pravidel WCF

9. 10. 2019

WCF vydala novou verzi Pravidel curlingu s platností od října 2019.

Komise rozhodčích ČSC zapracovala změny do české verze pravidel a po projednání se Soutěžní komisí ČSC rozhodla o zveřejnění nové verze pravidel a o jejich okamžité účinnosti pro soutěže pořádané Českým svazem curlingu.

Níže naleznete anglický originál se žlutě vyznačenými změnami a dále dva soubory s českým překladem, přičemž jeden je v režimu revizí (v zásadě totožný s anglickým originálem) a druhý je „ve finální verzi“ (čistopis).

anglický originál Pravidel se změnami

česká verze Pravidel v režimu revizí

čistopis české verze Pravidel curlingu


V české verzi pravidel již nenaleznete část týkající se systémů soutěží WCF a dress codu WCF, které nemají na soutěže ČSC přímý vliv. Změny, ke kterým došlo v těchto částech pravidel budou zpracovány dodatečně v samostatném souboru.

Seznamte se, prosím, se změnami. Většina z nich je rázu logického zpřesnění dosavadního textu. Nejvýznamnější změnou je však zrušení pravidla R4. písm. b) odst. (iii) a násl. přečíslování. V důsledku této změny již např. není nutné, aby byli při odhozu LSD (ve „čtyřkovém“ curlingu) na ledě více než dva hráči (jeden odhazující a jeden skipující). Podle vyjádření WCF dojde znovu ke zpřísnění tohoto pravidla, pokud bude nadužíváno.

Komise rozhodčích v návaznosti na vydání nové verze Pravidel vydala novou verzi Team Meeting Dokument pro 1. ligu a divizi. Byl v nich doplněn text:End končí v okamžiku, kdy je všech 16 kamenů odehráno v souladu s Pravidly curlingu a všechny jedoucí či posunuté kameny se zastaví na pozicích popsaných pravidly (ve hře či mimo hru). V tomtéž okamžiku začíná následující end. Případné měření na to již nemá vliv.


Všechny dokumenty byly aktualizovány u jednotlivých soutěží.


 

 

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024