2016treneri2

test

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍDY CURLINGU

Vážení curleři, dovoluji si pozvat zájemce na školení trenérů II. třídy

Seminář Trenér curlingu II.třídy

a) Přihlásit se mohou členové ČSC, kteří splňují následující podmínky:
• Jsou držiteli licence Trenér curlingu III.třídy
• Prokáží výkon trenérské praxe dle směrnice udělování trenérských tříd ČSC.
b) Podmínkou udělení licence Trenér curlingu II. třídy je:
• doložení úspěšného absolvování obecné části vzdělávacího programu na FTVS UK (celkem 35 hodin přednášek zakončených zkouškou přednášených předmětů) nejpozději do poloviny roku 2017.
• absolvování speciální části vzdělávacího programu pod vedením lektorů Českého svazu curlingu, v rozsahu nejméně 75% teorie a praxe, úspěšné absolvování zkouškových požadavků (test, praktický výkon). Hodinová dotace je celkem 115 hodin přednášek a praktického výcviku.
c) Cena za seminář činí 8.000,- Kč/účastník. Platba převodem na účet u GE Money Bank a.s., č.ú.: 1730109504/0600, Variabilní symbol – je váš datum narození ve formátu „rrrrmmdd“ – Př.: datum * 15.6.1975 -> VS „19750615“, do zprávy pro příjemce platby napište svoje jméno a příjmení
d) Speciální část programu proběhne během tří víkendu na podzim 2016 (popřípadě na jaře 2017).
e) Závaznou přihlášku vyplňte nejpozději do 1.7.2016
f) Dotazy: Miloš Plzák, tel: 272 931 788 nebo 605 863 072, e-mail: curling@cstv.cz

Rozsah učebního plánu a učební osnova semináře II. trenérská třída curlingu :

Celkový časový rozsah vzdělávacího programu činí 150 vyučovacích hodin pro studenty se středoškolským a vyšším vzděláním a 200 vyučovacích hodin pro studenty bez maturity (navýšení učebních hodin se týká obecné části).
Časový rozvrh je dán počtem hodin vzdělávacího programu. Vyučovací hodiny jsou uspořádány do jednotlivých celků v rámci různých forem studia – jednotlivá soustředění. Část výuky je pak věnována oblasti praxe.

I. Obecná část ( 35 hodin)

Seminář Vědecký základ sportovního tréninku, výuka probíhá na FTVS UK
• vědecký základ sportovního tréninku v rozsahu 35 hodin
• doplňující všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity v rozsahu 50 hodin
• koná se pravidelně 2x do roka a to vždy v 1. polovině měsíců února a září
• přihlášky prostřednictvím sportovních svazů a občanských sdružení v tělovýchově a sportu ČR vždy do 15. prosince a 15. července každého roku.
• Informace ke školení na FTVS UK jsou pravidelně zasílány na kluby, každý účastník si přihlášku a poplatek vyřizuje individuálně

Závěrečné zkoušky

• test z vědeckého základu sportovního tréninku
• test ze všeobecně vzdělávacího základu

II. Speciální část (115 hodin)

• metodika sportovního tréninku curlingu se zaměřením na trénink dětí a mládeže
• specifika sportovního tréninku curlingu se zaměřením na trénink dětí a mládeže
• organizace sportovního tréninku
• praktická cvičení

Závěrečné zkoušky

• teoretická zkouška: – písemná
• metodický výstup: – prokázat schopnost vést cvičební či praktickou část
• praktická zkouška: – prokázat požadovanou pohybovou úroveň
Těším se na shledanou,
za TMK ČSC
Vladimír Černovský

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024