Tři nová pravidla

14. 9. 2021

Na zářijovém kongresu Světové curlingová federace (WCF) byla schválena tři nová pravidla, která se otestují na mistrovstvích světa mužů a žen 2022. [Aktualizace: bylo rozhodnuto, že se pravidlo o tick shotech objeví již na univerziádě v prosinci 2021]. Na základě testování se tato pravidla mohou změnit, případně upravit jejich přesná formulace.

Pravidla jsou dílem pracovní skupiny Maximizing the Value, která byla vytvořena na kongresu WCF 2019 a má na starosti zvýšení zájmu o curling mimo aktuální komunitu. Skupina zohledňuje zájmy hráčů, pořadatelů, vysílajících společností, marketérů a dalších. Předsedou je viceprezident regionu Amerika Graham Prouse.

Mistrovství světa mužů a žen 2022 byla vybrána z toho důvodu, že obecně není mnoho další velkých akcí, kde by se dala nová pravidla vyzkoušet. Navíc to nebude vliv na postup na OH 2026, zároveň to bude až po OH v Pekingu, takže to neovlivní hráče před blížící se olympiádou.

Pravidla vychází z dotazníků mezi hráči a dalšími, také se využilo zkušeností z Curling World Cup [existoval pouze v sezóně 2018/19] a další zpětné vazby. Kromě zmíněného CWC se některá z těchto pravidel objevila na různých akcích v Kanadě nebo USA.

 

Thinking time na end

Tým má 4 minuty na end v prvních pěti endech a 4 minuty a 15 vteřin ve zbývajících endech. Pokud týmu vyprší čas na konci endu, druhý tým může odhodit své zbývající kameny za předpokladu, že to stihne v rámci svého času. Poté se spočítá skóre endu. Pokud druhému týmu také vyprší čas, skóre endu se spočítá v okamžiku, kdy druhému týmu vypršel čas.

 

Aktuální stav:

Existuje thinking time na celý zápas a je na týmu, aby si čerpání času rozvrhnul. V případě vypršení času tým prohrává bez ohledu na aktuální skóre.

 

Odůvodnění pravidla:

Thinking time na end odstraní „nudné“ nulové endy, které týmy údajně používají k tomu, aby uspořily přidělený čas. Díky tomu bude hra ofenzivnější a každý end zajímavější. Předkladatelé návrhu pravidla se tím chtějí vyhnout nezajímavé hře, která by mohla vést k tomu, že divák v TV přepne na jiný program a již se ke curlingu nevrátí. Zároveň se předpokládá, že díky tomu budou endy vzájemně podobnější – nebude rozdíl mezi rychlými defenzivními a pomalými složitými endy. Díky tomu by si mohly televize lépe naplánovat komerční přestávky.

V návaznosti na zpětnou vazbu se ještě zvažuje přidání 30 vteřin k timeoutům, případně další timeout.

 

 

Žádné tick-shoty

Pokud se kámen dotýká center line, nesmí být v rámci free guard zone posunut, dokud nebude po pátém kameni endu. Pokud dojde k posunu, bude odhazovaný kámen odstraněn ze hry a posunutý kámen bude vrácen na místo týmem, který toto pravidlo neporušil.

 

V návaznosti na zpětnou vazbu se ještě zvažuje přidání 30 vteřin k timeoutům, případně další timeout.

Zvažuje se ještě jiná formulace druhé věty: Pokud dojde k posunu tak, že se kámen již nedotýká center line, tak bude odhazovaný kámen odstraněn ze hry…

 

Aktuální stav:

Tick shot (chip) je možný. Aplikuje se pouze pravidlo o free guard zone, které říká, že kámen v této zóně nesmí být až do pátého kamene odstraněn ze hry, ale může být libovolně posouván.

 

Odůvodnění pravidla:

V posledních letech se hráči na front endu zásadně zlepšili v kvalitě tick shotů, což vede k tomu, že je velmi obtížné udržet guardy bránící střed kruhů a tým bez výhody ztrácí šanci uspět, naopak tým s výhodou má výraznější šanci v endu bodovat.

Pravidlo podporuje ofenzivnější a tedy zajímavější hru. Tým s velkou bodovou ztrátou bude mít údajně větší šanci se do zápasu vrátit.

 

Aktualizace: Toto pravidlo bude platit během univerziády v této formulaci:

Pokud před odhodem šestého kamene dojde k přímému nebo nepřímému posunu tak, že se kámen soupeře, který je ve free guard zone a dotýká se center line, již nebude dotýkat center line, pak bude odhazovaný kámen odstraněn ze hry a všechny posunuté kameny budou vráceny na své místo týmem, který toto pravidlo neporušil.

 

 

Žádné extraendy v základní části

Vítězný tým získá tři body za vítězství. Pokud bude výsledek nerozhodný, každý tým vybere jednoho hráče, který odhodí draw na střed. Tým, jehož hod bude blíž ke středu získá dva body, druhý tým získá bod. Pořadí v základní části se spočítá dle celkového počtu získaných bodů. Pokud dva a více týmů mají stejný počet bodů, bude výš umístěn tým s větším počtem výher v rámci deseti endů. Pokud stále nebude rozhodnuto dál se aplikují běžná pravidla WCF.

 

Aktuální stav:

Na soutěžích WCF se hrají extraendy až do rozhodnutí utkání.

 

Odůvodnění pravidla:

Zlepšení ve hře vede v posledních letech k vysoké pravděpodobnosti, že tým s výhodou v extra endu vyhraje (dle dat je to 80 nebo 85 %). Pokud je však hra vyrovnaná po celých deset endů, je fér dát jednomu týmu tak výraznou výhodu? Extraendy jsou navíc komplikací pro vysílací společnosti, po kterých to vyžaduje úpravu vysílacího plánu. Tu možná nebudou chtít udělat, a tak mohou utnout přenos před samotným koncem zápasu.

 

 

[Výše uvedený přeložený text a popis jednotlivých pravidel je převzat z webu WCF včetně vybraných argumentů odůvodnění, kterou dodali předkladatelé. Anglickou verzi si můžete přečíst zde: thinking time, tick shoty, extraendy. Anglická část odůvodnění je delší, ale neobsahuje žádné další relevantní argumenty.]

 

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024