Prodloužení nájemní smlouvy pozemku, na kterém stojí curlingová hala Roztyly

8. 11. 2023

Souhrnná informace k pronájmu pozemku

Český svaz curlingu a Hlavní město Praha podepsali 31.10.2023 dodatek nájemní smlouvy k pozemku, na kterém se nachází curlingová hala Českého svazu curlingu, a to do konce roku 2035. Prodloužení nájemní smlouvy je dobrou zprávou pro všechny curlery a curlerky, občany Prahy a celé České republiky, kteří si do curlingové haly na Roztylech našli svou cestu nebo ji teprve plánují.

Cením si úsilí současného vedení Hlavního města Prahy věc posunout k trvalému řešení. Prodloužení nájemní smlouvy na dobu nezbytnou pro splnění dotačních podmínek Národní sportovní agentury je jedním z postupných kroků k vysněnému cíli, ale hlavně je jasným signálem, že curling má své místo na mapě Prahy.

Curlingovou halu vybudoval svaz z prostředků státu, Světové curlingové federace a vlastních prostředků svazu. V jednání nás dlouhodobě podporuje Městská část Praha 11, Světová curlingová federace, Český olympijský výbor, Český paralympijský výbor, Česká unie sportu, podporu vnímáme ze strany Národní sportovní agentury a dalších institucí. Já osobně se curlingu věnuji od roku 1992 a neumím si představit, že by tu neměla stát za dalších 50 let.

Ačkoliv si velice vážím podpory současného vedení města, které nám vyšlo vstříc, nemohu si neodpustit zmínit své zklamání nad nepochopitelným postupem jednání HMP v minulých deseti letech. Jednání o majetkovém uspořádání pozemků a staveb započala již v letech 2012-2013. Představa, že jednou přijde den, kdy se naplní slova některých vysoce postavených úředníků, že si „halu sbalíme a odneseme“, mi nedala spát. Mnohokrát nás v této věci podpořil Výbor pro správu majetku ZHMP, přesto se doporučení výboru nepodařilo naplnit. Stálo nás to nezměrné úsilí, stovky tisíc korun na právních službách a některé z nás i duševní klid a zdraví.

Aktuální znění smlouvy není ideální, toho jsme si plně vědomi, ale bylo za současných podmínek pro obě strany jediným průchozím. Problematická je pro nás výše ceny nájmu a možnost jednostranného určování ceny s možností výpovědi smlouvy, byť leží na pozemku naše stavba. Cenu 382tis/rok považujeme za neodpovídající účelu využití pozemků, ale než bychom nyní sami svou neústupností zmařili jedinečnou příležitost modernizovat naší curlingovou halu využitím velkorysé dotace, raději poneseme riziko. HMP se řídí při stanovení výše nájmu Usnesením Rady HMP č.1858 ze dne 1.8.2022. Cenový předpis, který vznikl za minulého vedení HMP ovšem zcela zapomněl na sport a nutnou vybavenost sportovních areálů. Věřím, že nové vedení HMP i tuto skutečnost narovná nejen pro nás, ale i další sportovní spolky.

Původní záměr výstavby curlingové haly z června 1999 počítal s umístěním stavby na Strahově. Měli jsme již všechna souhlasná stanoviska, bohužel Hlavní město Praha v té době od záměru poskytnout tento pozemek ustoupilo a nabídlo pozemek na Roztylech. Důvodem byl záměr výstavby národního fotbalového stadionu, o kterém se hovoří dodnes. Pozemek na Roztylech byl původně staveništěm metra a před 50 lety zde snad byl rybník, což zásadním způsobem prodražilo založení stavby. Hala stojí na 35 devítimetrových pilotech v agresivní půdě. Na místě se našly pozůstatky stavebních budov v objemu 250m3, které bylo třeba odstranit. Nyní po 20 letech stojí hala na lukrativním pozemku, který se zřejmě stal předmětem představ, které se sportem nesouvisí. Jsme na metru, což jistě ocení všichni návštěvníci a především školáci, kteří tak mají bezpečnou cestu na naše sportoviště.

Jsem rád, že jsme konečně našli ve vedení města spojence, se kterým dokážeme najít dlouhodobé a jisté řešení. Osobně jsem rád, že mohu své síly více věnovat rozvoji curlingu.

V posledních letech jsem se převážně věnoval politice, řešil, komu uděláme dobře, koho zklameme, kdo nám pomůže a kdo má zájem pozemek získat pro jaké účely.

Doufám, že politici stále věří a rozumí nezastupitelné roli sportu. Dokladem toho je široká podpora politiků a představitelů sportovních institucí na konferenci při Olympiádě dětí a mládeže, které se chceme účastnit, a proto se nyní snažíme vytvářet zázemí pro curling nejen v Praze ale i po celé České republice.

David Šik,

Předseda Českého svazu curlingu

Zlato z Prague Trophy putuje do Číny, nejlepšími Čechy byli Paulovi

12. 4. 2024

Paulovy čeká poslední turnaj před mistrovstvím světa, zahrají si Prague Trophy

4. 4. 2024

Junioři a žáci mají za sebou první část MČR

27. 3. 2024