Týmová přihláška | IS ČSC

Přihlášku do týmu může vložit hlavní nebo pomocný klubový správce. Je možné se hlásit pouze do soutěží, které jsou aktuálně v IS vypsané. Následně je třeba zaplatit startovné.

 

Přihlášení týmu do soutěže / podání týmové přihlášky

Záložka Týmy / Nová přihláška

tymova

 • Soutěž – je třeba vybrat soutěž, do které se tým hlásí (soutěžní komise napřed musí soutěž v IS vytvořit).
 • Týmový správce – vyberte osobu ze seznamu svých hráčů. Týmový správce bude mít přístup do nastavení jmenné / zápasové soupisky.
 • Poznámka – volitelné pole, které se zobrazí sekretáři a soutěžní komisi.
 • Uložit změny – přihláška se uloží, ale neodešle a objeví se v přehledu jako rozpracovaná.
 • Odeslat – týmová přihláška se odešle.

 

Po odeslání se klubovým správcům v záložce Platby objeví možnost vygenerovat variabilní symbol pro platbu daného startovného (výši již předem nastavila Soutěžní komise)

Týmovou přihlášku musí schválit SK (tento proces je nezávislý na platbě. SK se žádost automaticky objeví hned po podání přihlášky)

 

Detailní návod pro přihlášení do soutěže

 • Klub (hlavní nebo pomocný správce) vytvoří týmovou přihlášku a určí týmového správce (přání nastoupit sdělí hráči svému klubu mimo IS)
 • Klub zaplatí startovné (je třeba v IS vytvořit platbu, což vygeneruje variabilní symbol. Z libovolného účtu zadejte platbu převodem s vygenerovaným variabilním symbolem. Díky tomu dojde k automatickému spárování platby a úkonu v IS. Pokud již došlo k platbě bez VS, tak se platba musí ručně spárovat s variabilním symbolem v IS. Je možné sloučit víc úkonů do jedné platby).
 • Týmový správce vytvoří jmennou soupisku pro celou soutěž (celá sezóna např. u MČR mužů a žen, jeden turnaj u MČR MD)
 • Klub (hlavní nebo pomocný správce potvrdí vytvořenou jmennou soupisku.
 • Týmový správce může vytvořit zástupce týmu, tedy uživatele, které může upravovat zápasové soupisky. Týmový správce tuto roli může přiřadit osobám ze soupisky. Hlavní klubový správce může tuto roli přiřadit libovolné osobě, která je členem klubu.
 • Je třeba vytvořit týmové heslo, které slouží k potvrzení správnosti výsledků v celé soutěži. Může vytvořit hlavní i pomocný klubový správce, týmový správce nebo zástupce týmu.
 • Týmový správce nebo zástupce týmu může nastavit zápasovou soupisku, včetně hráčů odhazujících LSD. Tuto zápasovou soupisku je možné vyplnit i papírově u rozhodčích. Rozhodčí ji následně nahrají do IS.
 • Po utkání je nutné potvrdit správnost zápisu přes IS. Tím se nahradí podpis papírového zápisu. Ve svém rozhraní může potvrdit týmový správce nebo zástupce týmu, což jsou preferované varianty. Případně může výsledek u rozhodčích potvrdit libovolný hráč, který zná týmové heslo. Tato varianta není ideální vzhledem k vytěžování rozhodčích, proto se musí dostavit oba týmy zároveň. Pokud není zápas potvrzen týmy, je tato skutečnost označena ve veřejném rozhraní.

Týmový správce a zástupce týmu navíc ve svém rozhraní vidí budoucí i minulé zápasy daného týmu, které si mohou vyexportovat do kalendáře (.ics)

Curler si může zobrazit své údaje v IS, zobrazit a vložit svou fotografii. Může si zobrazit své budoucí a minulé zápasy a případně si je vyexportovat do excelu nebo do kalendáře (.ics)

 

Schéma práv uživatelů při přihlašování do soutěží:

hlavní klubový správce pomocný klubový správce týmový správce zástupce týmu
podání týmové přihlášky ano ano
vytvoření týmového správce ano ano
vytvoření platby v IS ano ano
sezónní soupiska 2) potvrzení 2) potvrzení 1) vytvoření
vytvoření zástupce týmu ano (z členů klubu) ano (z členů soupisky)
vytvoření týmového hesla pro potvrzení výsledků ano ano ano ano
zápasová soupiska vč. LSD ano ano
potvrzení výsledku zápasu ano společným týmovým heslem ano společným týmovým heslem

Další informace

 • soutěžní komise vyhlašuje soutěž, kterou vytvoří v IS. Soutěž má nastavené termíny (podání soupisky, zaplacení startovného) i pravidla (např. min / max. počty hráčů, počty endů, typ a povinnost lékařské prohlídky, povinnost řešit hostování a další)
 • soutěžní komise vytváří jednotlivé části soutěží (skupiny, playoff) a vytváří v IS rozpis
 • nově se na základě výsledků v IS počítají statistiky (LSD, endy). Samozřejmě se zobrazují výsledky a průběžné tabulky soutěží. Forma zobrazování statistik se ještě ladí.

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024