Sezónní soupiska | IS ČSC

Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Sezónní (jmenná) soupiska

Je zde uveden seznam soutěží kam je tým přihlášen, vpravo je tlačítko pro nastavení Sezónní soupisky.

V IS se to vždy jmenuje „sezónní“, i když se v některých řádech může objevit termín „jmenná“. V obou případech se jedná o totéž – soupisku, která je základem pro celou soutěž. 

Termín pro editaci sezónní soupisky je nastaven Soutěžní komisí. Po termínu je sezónní (jmenná) soupiska neměnná.

Sezónní soupisku může editovat pouze týmový správce (pozn.: týmového správce určuje klub při podávání týmové přihlášky a tato role je pak neměnná).

Sezónní soupiska je rozdělená na pět částí: základní sestava, náhradníci, další hráči, trenér a vedoucí. Minimální a maximální počty hráčů jsou upraveny v řádech a do systému je nastavuje Soutěžní komise.

Poznámka: základní sestava je očekávaný počet hráčů (2 u mixed doubles nebo 4 u ostatních soutěží). Náhradníci jsou hráči, kteří mohou v průběhu utkání střídat. Další hráči jsou ostatní curleři na soupisce – v našich soutěžích jsou to tři další hráči na soupiskách MČR mužů a žen. Většina jiných soutěží nebudou mít žádné Další hráče. Trenérem a vedoucím může být libovolný curler.

Jmennou soupisku nakonec potvrzuje klub.

Sezónní soupiska se zobrazuje veřejně ve výsledcích soutěže v záložce Soupisky (zatím tam není doplněno kdo je skip a viceskip, hráči jsou seřazeni od prvního ke čtvrtému)

 

Nastavení v IS ČSC

Nastavení lze provést pouze v roli týmového správce.

Záložka Soutěže / v daném řádku tlačítko Sezónní soupiska.

 

sezonni

 

V dalším okně je třeba vyplnit výše zmíněné části soupisek: Základní soupiska, Náhradníci, Další hráči. Dále lze uvést trenéra a vedoucího týmu.

 

Pokud je třeba uvést čtyři hráče, musíte naklikat všechny čtyři a až pak kliknout na tlačítko Přidat hráče

V každém poli stačí napsat pár písmen a objeví se nabídka hráčů k přidání do týmu:

tym05

 

U každého hráče je pro orientaci uveden rok narození. Při výběru Cizího hráče (= z jiného klubu) dojde k vytvoření žádosti o hostování (pokud to soutěž vyžaduje – tato informace je součástí nastavení soutěže, které vkládá Soutěžní komise). 

Po vložení hráčů je možné dokončit soupisku, úpravou pořadí a přidáním funkcí skip a viceskipa.

Sloupec Pořadí = pořadí odhozu. Jedná se o nastavení pořadí hráčů 1 až 4. Po změně čísla se řádky okamžitě znova seřadí. Systém nehlídá, že maximálním číslem má být 4 – je to necháno na inteligenci týmových správců. Číslo lze přepsat, stačí na něj kliknout.

Ve sloupci Funkce je možné označit, kdo bude skip a viceskip.

Neřešte tlačítko Aktivní.

Přes tlačítko Foto je možné vložit fotku hráče. Tato fotka se pak zobrazí rozhodčím, proto je žádoucí tyto fotky vložit před první soutěží. Tato fotka by měla být reprezentativní a aktuální. 

Přes ikonku koše na konci řádku je možné daného hráče odstranit. 

tym06
Pouze ukázka: V tomto příkladu je nastaveno, že Martin Bukovský jako skip odhazuje první kameny. Dále chybí viceskip. Také je vidět, že systém záměrně nehlídá čísla hráčů, jen je řadí za sebou.

 

Soupiska se ukládá automaticky, není třeba řešit žádné potvrzovací tlačítko.

 

Doplňující informace:

Přidáním hráče z jiného klubu se automaticky podá žádost o hostování (oficiálně se všem dotčeným tato věc zobrazí). Mějte to na paměti před přidáním takového hráče. Hostování může založit i klubový správce. Viz hostování.

I hostujícího hráče je možné přes koš odstranit a znova přidat i do jiné části (například odstranit ze základní sestavy a přidat mezi náhradníky). Tím se proces hostování nijak nezruší.

V souladu s řády je možné na sezónní soupisku přidat hráče, kteří nemají platnou lékařskou prohlídku. V případě, že nebude prohlídka a hostování vyřešeno včas před utkáním, není možné hráče dát na zápasovou soupisku (v našich řádech je navíc uvedeno kolik dní před zápasem musí být tyto náležitosti splněny.

 

 

 

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024