Přestup | IS ČSC

Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Přestup

Aktuálně se přestup řídí Registračním řádem, který mimo jiné upravuje termíny podání žádostí a definuje dva přestupové okamžiky v sezóně.

Je třeba, aby nový (budoucí) klub podal žádost, kterou potvrdí původní klub. Následně je možné zaplatit poplatek. Po schválení SK je přestup platný.

 

 

Podání žádosti o přestup

Podání žádosti o přestup v IS může provést pouze (hlavní) klubový správce cílového klubu.

1) Podání lze provést přes tlačítka Přestupy, hostování / Přestupy / tlačítko Nový přestup:

prestup1

Ve zbytku okna jsou vidět běžící žádosti čekající na potvrzení různými uživateli, žádosti zamítnuté a žádosti schválené.


 

2) Následuje výběr hráče (přestupovat může pouze hráč s platnou registrací, jinak by se jednalo o novou registraci)

Do polí Jméno a Příjmení je možné napsat pár písmen a systém začne vyhledávat hráče. Následně je třeba vpravo kliknout na tlačítko Vybrat:

prestup2


 

3) Je třeba vložit sken podepsaného dokumentu (v rámci souladu s platným Registračním řádem) – ve spodní části okna:

Dokument je možné přetáhnout do daného políčka ze složky (drag&drop) nebo najít přes Procházet.

 

prestup3 1

Kliknutím na tlačítko Vytvořit se žádost vytvoří a odešle.

 

 

 

 

Potvrzení žádosti

Žádost o přestup musí potvrdit hlavní klubový správce druhého (mateřského) klubu – žádost nalezne v níže uvedené části Žádosti čekající na potvrzení mého klubu.

 

Každý hlavní klubový správce si může zobrazit aktuální žádosti přes tlačítka Přestupy, hostování / Přestupy 

prestup4

 

Žádosti čekající na potvrzení mého klubu
= seznam žádostí jiných klubů, které chtějí aby k nim přestoupili hráč z mého klubu
 
Žádosti čekající na potvrzení druhé strany
= seznam mých žádostí, které čekají na potvrzení ze strany druhého klubu (z aktuálního klubu daného hráče)
 
Žádosti čekající na potvrzení ČSC
= seznam žádostí, které čekají na potvrzení se strany svazu (viz Registrační řád)
 
Každá z žádostí se objevuje v náhledu, a je možné ji otevřít vpravo přes zelené tlačítko Detail   detail2

 

V Detailu jsou k dispozici klíčová tlačítka Schválit a Zamítnout:

rozh

 

 

Platba

Poplatek platí klub, do kterého má hráč přestoupit. Až po schválení druhým klubem se klubu zobrazí možnost zaplacení (aby zbytečně neplatil bez souhlasu druhé strany).

O platbách více zde.

 

(Obdobně platí, že až po schválení obou klubů se žádost zobrazí SK)

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024