Přestup | IS ČSC

Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Přestup

Aktuálně se přestup řídí Registračním řádem, který mimo jiné upravuje termíny podání žádostí a definuje dva přestupové okamžiky v sezóně.

Je třeba, aby nový (budoucí) klub podal žádost, kterou potvrdí původní klub. Následně je možné zaplatit poplatek. Po schválení SK je přestup platný.

 

 

Podání žádosti o přestup

Podání žádosti o přestup v IS může provést pouze (hlavní) klubový správce cílového klubu.

1) Podání lze provést přes tlačítka Přestupy, hostování / Přestupy / tlačítko Nový přestup:

prestup1

Ve zbytku okna jsou vidět běžící žádosti čekající na potvrzení různými uživateli, žádosti zamítnuté a žádosti schválené.


 

2) Následuje výběr hráče (přestupovat může pouze hráč s platnou registrací, jinak by se jednalo o novou registraci)

Do polí Jméno a Příjmení je možné napsat pár písmen a systém začne vyhledávat hráče. Následně je třeba vpravo kliknout na tlačítko Vybrat:

prestup2


 

3) Je třeba vložit sken podepsaného dokumentu (v rámci souladu s platným Registračním řádem) – ve spodní části okna:

Dokument je možné přetáhnout do daného políčka ze složky (drag&drop) nebo najít přes Procházet.

 

prestup3 1

Kliknutím na tlačítko Vytvořit se žádost vytvoří a odešle.

 

 

 

 

Potvrzení žádosti

Žádost o přestup musí potvrdit hlavní klubový správce druhého (mateřského) klubu – žádost nalezne v níže uvedené části Žádosti čekající na potvrzení mého klubu.

 

Každý hlavní klubový správce si může zobrazit aktuální žádosti přes tlačítka Přestupy, hostování / Přestupy 

prestup4

 

Žádosti čekající na potvrzení mého klubu
= seznam žádostí jiných klubů, které chtějí aby k nim přestoupili hráč z mého klubu
 
Žádosti čekající na potvrzení druhé strany
= seznam mých žádostí, které čekají na potvrzení ze strany druhého klubu (z aktuálního klubu daného hráče)
 
Žádosti čekající na potvrzení ČSC
= seznam žádostí, které čekají na potvrzení se strany svazu (viz Registrační řád)
 
Každá z žádostí se objevuje v náhledu, a je možné ji otevřít vpravo přes zelené tlačítko Detail   detail2

 

V Detailu jsou k dispozici klíčová tlačítka Schválit a Zamítnout:

rozh

 

 

Platba

Poplatek platí klub, do kterého má hráč přestoupit. Až po schválení druhým klubem se klubu zobrazí možnost zaplacení (aby zbytečně neplatil bez souhlasu druhé strany).

O platbách více zde.

 

(Obdobně platí, že až po schválení obou klubů se žádost zobrazí SK)

Partneři českého curlingu

Zlato z Prague Trophy putuje do Číny, nejlepšími Čechy byli Paulovi

12. 4. 2024

Paulovy čeká poslední turnaj před mistrovstvím světa, zahrají si Prague Trophy

4. 4. 2024

Junioři a žáci mají za sebou první část MČR

27. 3. 2024