Foto | IS ČSC

Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Obecně o fotografii hráče

VV ČSC schválil používání fotografií z IS ke kontrole identifikace hráčů, což nahradí předkládání registračních průkazů před zápasy viz Pravidla pro předkládání registračních průkazů

Fotografie musí splnit následující kritéria:
  • musí být věrohodná,
  • musí být aktuální,
  • musí mít nezpochybnitelně charakter „průkazové“ fotografie (tj. jen busta a ne celá postava, bez čepic, šátků a případných dalších „dekorací“, bez barevného pozadí apod.),
  • musí mít velikost větší než 150 kB a zároveň menší než 2 MB.

Poměr je 7:9, ale výřez lze vytvořit až během vkládání fotky.

Fotografii může vložit hlavní klubový správce (členům svého klubu), týmový správce (hráčům ze sezónní soupisky) nebo samotný curler (sám sobě).

 

v následující sezóně předpokládáme výhradné využívání IS ČSC pro identifikaci hráčů pro utkání, přesný postup definují příslušně team meeting dokumenty. Všichni hráči ale musí mít v IS ČSC nahrané aktuální průkazové fotografie, ze starého systému se fotografie nepřenesly. Žádáme vás o kontrolu členů klubu a doplnění chybějících fotografií v termínu nejpozději do 31.10. 2022. Fotografie v IS ČSC musí splňovat následující pravidla:

a) musí být věrohodná,
b) musí být aktuální,
c) musí mít nezpochybnitelně charakter „průkazové“ fotografie (tj. jen busta a ne celá postava, bez čepic, šátků a případných dalších „dekorací“, bez barevného pozadí apod.),
d) musí mít velikost větší než 150 kB a zároveň menší než 2 MB.

Fotografii mohou do systému nahrát sami hráči, doporučujeme to ale provést a zkontrolovat centrálně klubem.
„Kartičkové“ verze registračních průkazů již nebudou vydávány.
Současně upozorňujeme, že soutěže pořádané ČSC se řídí platnými řády, schválenými na letošní ČS ČSC.

 

Vložení fotografie hráče:

Jako hlavní klubový správce

Členové / Vázaní členové/ modrá tužka v daném řádku / dole řádek Fotografie 

 

Jako týmový správce přes sezónní soupisku

Soutěže / Sezónní soupiska / vpravo v řádku hráče tlačítko Foto foto. Po vložení fotky toto tlačítko zezelená.

 

Jako curler

Záložka Můj profil / vpravo dole Upravit / dole řádek Fotografie

 

 


návody zde | kontakt is@curling.cz

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024