Rada předsedů

Datum: 29.4.

25.-28.4.

Mistrovství České republiky v mixech

8.6.

Členská schůze