2016treneri3

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY

Vážení curleři, dovoluji si pozvat zájemce na školení trenérů III. třídy.

Přihlásit se mohou členové ČSC. Souběžně si lze obnovit trenérskou licenci III.třídy curlingu (platí 5 let od získání).

✔ Podmínkou pro získání licence (obnovení) je absolvování semináře pod vedením lektorů Českého svazu curlingu a úspěšné absolvování zkouškových požadavků. Hodinová dotace je celkem 35 hodin přednášek a praktického výcviku.
✔ Pro obnovení licence budou příslušní trenéři vyzváni a bude probíhat formou samostatných seminářů (po dohodě i formou seminární práce), které pořádá TMK. Obnovení licence je nutné absolvovat v sezoně, kdy příslušná licence končí.
✔ K úspěšnému absolvování a získání (obnovení) licence je nutná účast aspoň na 75% hodin!!!
✔ Školení je zakončeno písemným testem.
✔ Cena za seminář pro nové trenéry činí 1.500,- Kč/účastník, pro obnovení licence cena činí 500,- Kč/účastník. Termín úhrady: do 15.7.2016. Platba převodem na účet u GE Money Banka.s., č.ú.: 1730109504/0600, Variabilní symbol – je váš datum narození ve formátu „rrrrmmdd“ – Př.: datum * 15.6.1975 -> VS „19750615“, do zprávy pro příjemce platby napište svoje jméno a příjmení
✔ Seminář pro nové zájemce proběhne od 25.8.2016 do 28.8.2016, Curlingová hala v Praze 4, Komárkova ulice.
✔ Závaznou přihlášku vyplňte nejpozději do 1.7.2016
✔ Dotazy: Miloš Plzák, tel: 272 931 788 nebo 605 863 072, e-mail: curling@cstv.cz
PROGRAM – Licence III.třídy
25.8. Teorie+ praktické dovednosti – 7,5 hodin
08:30 – 12:30
13:30 – 17:00
26.8. Účast na kempu začátečníků – 8 hodin
08:30 – 12:30
14:00 – 18:00
27.8. Účast na kempu začátečníků – 10,5 hodin
08:30 – 12:30
14:00 – 17:00
18:00 – 21:30
28.8. Účast na kempu začátečníků – 4 hodiny
08:30 – 12:30
PŘÍPRAVA + TEST 5 hodin
35 hodin celkem*
*1 vyučovací hodina = 45 minut
Udělování licence se řídí Metodikou udělování trenérských tříd v curlingu vydanou v roce 2008.
Těším se na shledanou,
za TMK ČSC
Vladimír Černovský

Partneři českého curlingu

Registrace na TŘESK CURLING KEMP zahájena

13. 6. 2024

Hledáme hlavního icemakera

30. 5. 2024

Kolibris obhájil titul mistrů republiky kategorie seniorů

15. 5. 2024