horni

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY

Vážení curleři, dovoluji si pozvat zájemce na školení trenérů III. třídy.
Přihlásit se mohou členové ČSC. Souběžně si lze obnovit trenérskou licenci III.třídy curlingu (platí 5 let od získání).

✔ Podmínkou pro získání licence (obnovení) je absolvování semináře pod vedením lektorů Českého svazu curlingu a úspěšné absolvování zkouškových požadavků. Hodinová dotace je celkem 35 hodin (pro obnovení 10 hodin – jen ve čtvrtek, ale může být změněno na vypracování „seminární práci“) přednášek a praktického výcviku.

✔ K úspěšnému absolvování a získání (obnovení) licence je nutná účast aspoň na 75% hodin!!!

✔ Školení je zakončeno písemným testem.

✔ Cena za seminář pro nové trenéry činí 1.500,- Kč/účastník, pro obnovení licence cena činí 500,- Kč/účastník. Platba převodem na účet u GE Money Banka.s., č.ú.: 1730109504/0600, Variabilní symbol - je váš datum narození ve formátu „rrrrmmdd“ – Př.: datum * 15.6.1975 -> VS „19750615“, do zprávy pro příjemce platby napište svoje jméno a příjmení

✔ Seminář proběhne od 28.8.2014 do 31.8.2014, Curlingová hala v Praze 4, Komárkova ulice.

✔ Závaznou přihlášku vyplňte nejpozději do 1.7.2014

✔ Dotazy: Miloš Plzák, tel: 272 931 788 nebo 605 863 072, e-mail: curling@cstv.cz

PROGRAM – Licence III.třídy
28.8. Teorie+ praktické dovednosti - 7,5 hodin
08:30 - 12:30
13:30 – 17:00
29.8. Účast na kempu začátečníků - 8 hodin
08:30 – 12:30
14:00 – 18:00
30.8. Účast na kempu začátečníků - 10,5 hodin
08:30 – 12:30
14:00 – 17:00
18:00 - 21:30
31.8. Účast na kempu začátečníků - 4 hodiny
08:30 – 12:30

PŘÍPRAVA + TEST 5 hodin
35 hodin celkem*
*1 vyučovací hodina = 45 minut
Udělování licence se řídí Metodikou udělování trenérských tříd v curlingu vydanou v roce 2008.

Těším se na shledanou,
za tým lektorů ČSC
Vladimír Černovský a Vlastimil Vojtuš

Přihlášky budou přijímány do 1.7.2014 !!!

 

dolni
W3C XHTML 1.0     webmaster     CSS     počítadlo     Český svaz curlingu ©2010     Curling Promo